Nørreport station - Solcelleanlæg:

Robotek Gruppen A/S har stået for opsætning og installation af solcelleanlæg på den nye Nørreport Station der blev indviet lørdag d. 10. januar 2015 af overborgmester Frank Jensen og Transportminister
Magnus Heunickes.

http://www.nynoerreport.dk/
http://www.nynoerreport.dk/node/66
Se artiklerne...

Berlingske:
http://www.b.dk/nationalt/anmeldelse-saadan-er-noerreport-efter-renoveringen

 

Robotek Gruppen A/S har modtaget Innovationspris!

Bestyrelsen i Rudersdal Erhvervsforening har besluttet at uddele en række årlige priser til medlemsvirksomheder, der har gjort en særlig indsats i årets løb. Foreningen lagde ud i år med Rudersdal Erhvervsforenings Award-kategorierne »Årets Mindre Virksomhed« og »Innovationsprisen«.

Artikel i sn.dk: http://sn.dk/Rudersdal/Opfindsomme-virksomheder-i-Rudersdal-bliver-praemieret/artikel/458439

Innovationsprisen er modtaget på baggrund af den SRO styring til vandværker som er udviklet i Blue Control.

www.bluecontrol.dk
 
Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr og Robotek Direktør Gert Vesterlund
Ministerbesøg
den 21. februar 2013

 
 
Robotek Gruppen A/S havde torsdag den 21.03.2013 besøg af Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr.

Formålet med besøget var, at få fokus på vandsektoren i Danmark og i Europa, hvor Robotek Gruppen's nyudviklede BlueControl vandværksstyring vil kunne blive en vigtig brik.

Dagen startede med et besøg på Lynge Vandværk der benytter BlueControl, og Ministeren fik et indblik i hvordan et typisk vandværk ser ud.

Herefter gik turen til Robotek Gruppens afdeling i Birkerød, hvor Ministeren afholdt møde med Direktør Gert Vesterlund omkring de forretningsmæssige muligheder i bl.a. Europa, Kina og Japan.

De mange fremmødte fik en præsentation af idegrundlaget for BlueControl.

Reaktionen fra Ministeren og de øvrige deltagere var meget positive, og der var enstemmig opfattelse af, at BlueControl konceptet er et nødvendigt aktiv for vandsektoren i Danmark og Europa, og ikke mindst udenfor Europa hvor bl.a. Kina, Rusland og Japan vil kunne få gavn af den danske teknologi.

I forlængelse af Ministerbesøget blev der afholdt et Åbent Hus arrangement som Ministeren åbnede, hvor fremmødte fik mulighed for at få et mere teknisk indblik i hvad BlueControl kan.
 
 

Klima Magasinet skriver...
 
 
Facebook - Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr
Lynettefællesskabet fik
den Danske Lyspris...

Robotek Gruppen A/S har stået for installation af belysningen på slamforbrændingsbygningen hos Lynetten i københavn.

Strømbesparelser og lysdesign var nogert af det, der var med til at Lynetten blev årets vinder af den Danske lyspris.

Bladet ELECTRA har lavet en stor artikel om lysprisen og denne kan læses på TEKNIQ hjemmeside.

Link til den digital artikel (side 38-46):

http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/electra2013/electrafebruar2013
 
 
 

 
Robotek EL&Teknik | Sydvestvej 53 | 2600 Glostrup | Tlf.: +45 44 84 73 60 | info@robotek.dk