Miljøpolitik
Robotek Gruppen ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling. Virksomhedens aktiviteter gennemføres derfor med mindst mulig forurening af det ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Ligesom vi søger at mindske spild og energiforbrug samt løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. Vi forpligter os som minimum til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav.
 
Det gælder også i forbindelse med udvikling af nye forretningsområder og forbedring af de eksisterende produkter, hvor miljøaspektet indgår sammen med de tekniske og økonomiske overvejelser.
Derudover vil vi opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
Vi vil derfor:
  • Gennemfører dokumenteret miljøstyring af opgaver, hvor kunden kræver det, og hvor det i øvrigt findes relevant.
  • Samarbejde med vores kunder om at skabe bedre miljøløsninger samt synliggøre indsatsen og de løbende forbedringer over for kunder, medarbejdere og samfund.
  • Sikre at vores leverandører som minimum lever op til gældende miljølovgivning.
  • Både ved nyanskaffelse og afskaffelse af materialer, vil vi vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed.
  • Løfte i flok - forstået på den måde, at alle medarbejdere skal involveres i og yde en aktiv indsats i miljøarbejdet.
  • En gang om året vurderer virksomheden muligheden for miljøtekniske forbedringer af virksomhedens aktiviteter.
     
Arbejdsmiljø:

Robotek Gruppen opfylder de lovpligtige APV'er. 
 
Robotek Gruppen stiller høje krav til arbejdsmiljøet, og vi ved, at virksomheden ikke kan sikre den optimale sikkerhed alene. Medarbejderne har også en forpligtelse til at passe på sig selv. Vi har derfor inddraget Tekniqs skriv: ’Vi vil ikke finde os i arbejdsulykker og nedslidning. Med dette ønsker vi som virksomhed at gøre medarbejderne bevidste om nødvendigheden af deres deltagelse for at opnå et sikkert og godt arbejdsmiljø.
 
Robotek EL&Teknik | Sydvestvej 53 | 2600 Glostrup | Tlf.: +45 44 84 73 60 | info@robotek.dk